Close

I.K.B. (International Kingfisher Blue)

Ronald Berning and Jacqueline Lamme IKB international Kingfisher Blue at Breed Art Studios

ROLAND BERNING (NL) &
JAQUELINE LAMME(NL)


OPENING

Friday 22nd January 2016
17:00-20:00 hrs

The installation at Breed Art Studios – a co production of Jacqueline Lamme (1964) and Roland Berning (1956) – is a tribute to the common kingfisher ‘Alcedo atthis’.
While producing a melodramatic high sound the kingfisher unexpectedly appears and all you see is a sensational blue flash skimming along the stream.
Nobody ever forgets such an accidental observation.
In many cultures this bird with its remarkable blue, orange and white colours has led to various symbolic interpretations.
Is the kingfisher an imaginary creature? A representative of the immaterial?
This presentation of Lamme & Berning is likewise about the immaterial value of art. Just like the kingfisher, art has its material appearance, but the intrinsic value is fundamental.

De installatie bij Breed Art Studios – een duopresentatie van Jacqueline Lamme (1964) en Roland Berning (1956) – is een hommage aan de ijsvogel (Alcedo atthis).Terwijl je een hoge melodramatische fluittoon hoort, verschijnt hij onverwachts en het enige dat je ziet is een sensationele blauwe flits, die over het water scheert.
Zo’n onverwachte waarneming vergeet je nooit.
In veel culturen heeft deze opvallend blauw, oranje en wit gekleurde vogel geleid tot symbolische interpretaties.
Is de ijsvogel een imaginair wezen? Een representant van het immateriële?
De presentatie van Lamme en Berning gaat eveneens over de immateriële waarde van kunst.
Net als bij de ijsvogel heeft kunst een materiële verschijningsvorm, echter de intrinsieke waarde is fundamenteel.

Opening

Making of

Photos Luca Rezzolla

LIVE BROADCAST

Friday 22nd January 18.30-19.00 hrs

[vsw id=”NcLxbyTUqvk” source=”youtube” width=”425″ height=”344″ autoplay=”no”]

Open till Saturday 20-02-2016 

Wen/Sat 12.00-18.00 hrs