Close

FORM ON-LINE

Form ON-LINE - Sabine Jacobs | Gerda Kruimer at Breed Art Studios

Stichting Breed Art presenteertupcoming Form On-Line at Breed Art Studios

Sabine Jacobs (DE) | Gerda Kruimer (NL)

Form On-Line 01.06 – 13.07.2019

Samengesteld door Kitty Doomernik & Luca Rezzolla.

OPENING
Zaterdag 1 Juni 2019
17/21u

Performance door Silvia Terribili 19u

Breed Art Studios
Het Laagt 178 1025GL Amsterdam

Zowel Jacobs als Kruimer hebben een spectaculaire toepassing van hun artistieke hulpmiddelen. Maar naast deze, min of meer ambachtelijke beheersing weten zij hun visie als kunstenaar helder te verbeelden.
Ofschoon ze allebei zowel lineair, constructief en ruimtelijk bezig zijn, gebruikt Kruimer overwegend de rechte lijn, terwijl Jacobs meer amorfe groeivormen utiliseert. Deze tegenstelling belooft een interessante dialoog op te leveren in deze ‘interessante tijden’.

De complexe papierconstructies van Sabine Jacobs hebben een fragiele ruimtelijkheid en stralen een bijna sprookjesachtige schoonheid uit. Maar bij nadere beschouwing zijn het sterke, aardse vormen, die hun oorsprong vinden in precieze observatie van de plantenwereld.
Door het buigen en knopen van metaaldraad wordt de basisstructuur van de sculptuur gebouwd, die daarna met transparant, met olieglazuurverf behandeld vloeipapier, omspannen wordt. Tijdens het werkproces eigent Sabine Jacobs zich de natuur toe, zonder die letterlijk af te beelden. Zij brengt veeleer zelf natuur voort, hetgeen tot associaties uitnodigt.
Meer op >https://jacobs-sabine.de

Gerda Kruimer past “de lijn” in haar autonome tekeningen op verschillende manieren en vanuit verschillende uitgangspunten toe: het stedelijk landschap, bepaalde inheemse architectuur, wiskundige projecties, willekeurige patronen. Lijnen worden rasters die in verschillende lagen over elkaar geplaatst worden. Gefascineerd door de ontelbare lijnen die onuitgesproken en onzichtbare verbindingen maken in het ruimtelijke geheel, werkt zij meestal in series. De nadruk in haar vormentaal verschuift steeds, omdat zich, mede door haar reizen, steeds nieuwe inspiratiebronnen aandienen.
Meer op>http://gerdakruimer.nl

OPENING

PERFORMANCE by Silvia Terribili

https://www.facebook.com/BreedArtStudios/videos/2239045316175736/

Foto’s & video Luca Rezzolla