cookie en privacy policy

BEHEER VAN DE PRIVACY

Persoonlijke gegevens, in welke vorm dan ook, die optioneel door gebruikers worden verzonden, evenals gegevens die in elk geval worden verwerkt met het oog op het beheer van deze site, worden, indien van toepassing, beschermd door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wetsbesluit 196/2003, Staatsblad nr. 174 van 29/07/2003, Gewoon supplement nr. 123) en de latere wijzigingen en aanvullingen daarop, en zullen worden onderworpen aan verwerking, elektronisch of anderszins, voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de levering van de diensten van de site of de uitvoering van de ontvangen professionele opdracht (met inbegrip van elke mededeling aan derden binnen deze grenzen). Met betrekking tot de verwerking voor professionele doeleinden.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de verzamelde gegevens is Breed Art Studios.

De betrokkene geniet van de rechten vermeld in Art. 7 van de Privacy Code en kan hetgeen daarin is bepaald verkrijgen door zich te richten tot voornoemde eigenaar.

Door het verstrekken van persoonsgegevens aan Breed Art Studios in welke vorm dan ook, gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de grenzen en op de wijze zoals hierboven omschreven. Gelieve de overdracht van persoonlijke en vooral gevoelige gegevens tot een absoluut minimum te beperken.

De verwerking van persoonsgegevens dient uitsluitend te worden opgevat als zijnde rechtstreeks door Breed Art Studios uitgevoerd. Breed Art Studios aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens door derde dienstverleners, waarvan de webpagina’s moeten worden geraadpleegd voor meer informatie over de bescherming van de privacy van hun respectieve gebruikers.

De door het invullen van het formulier op de site ontvangen gegevens worden opgeslagen op de harde schijf (Hard Disk) van de aan de onderneming ter beschikking gestelde PC, beschermd door wachtwoorden waarvan de kennis alleen bij de eigenaar bekend is.

COOKIEBEHEER


WAT IS EEN COOKIE?

Cookies zijn korte tekstbestanden die naar het apparaat van de Gebruiker worden gedownload wanneer deze een website bezoekt. Bij elk volgend bezoek worden de cookies teruggestuurd naar de website die ze heeft aangemaakt (first-party cookies) of naar een andere website die ze herkent (third-party cookies). Cookies zijn nuttig omdat ze een website in staat stellen het apparaat van de Gebruiker te herkennen. Ze dienen verschillende doelen, zoals het efficiënt navigeren tussen pagina’s, het onthouden van uw favoriete sites en in het algemeen het verbeteren van uw surfervaring. Ze helpen ook om ervoor te zorgen dat online weergegeven reclame-inhoud beter is afgestemd op de gebruiker en zijn interesses. Afhankelijk van de functie en het gebruiksdoel kunnen cookies worden onderverdeeld in technische cookies, profileringscookies en cookies van derden.

Uw cookie-instellingen op deze website.

TECHNISCHE COOKIES

Technische cookies zijn cookies waarvan het gebruik geen toestemming van de gebruiker vereist overeenkomstig artikel 122, lid 1 van het wetsbesluit 196/2003. Onder deze technische cookies vallen essentiële cookies, ook wel “strikt noodzakelijke” cookies genoemd, die functies mogelijk maken zonder welke het niet mogelijk zou zijn de Website volledig te gebruiken. Deze cookies worden uitsluitend door Breed Art Studios gebruikt en zijn dus first-party cookies. Ze worden alleen tijdens de huidige browsersessie op de computer van de gebruiker opgeslagen. Essentiële cookies kunnen niet worden uitgeschakeld door de functies van de Site te gebruiken. Technische cookies omvatten ook de cookies die worden gebruikt om de toegang tot of het bezoek aan de site statistisch te analyseren, ook wel ‘analytics’ cookies genoemd, die alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt (maar niet voor marketing- of profileringsdoeleinden) en die informatie in geaggregeerde vorm verzamelen zonder de mogelijkheid om de identificatie van de individuele gebruiker te achterhalen. Deze cookies kunnen via de browserinstellingen worden gedeactiveerd en/of verwijderd. De site gebruikt cookies voor het bijhouden van bezoeken via Google Analytics.

Breed Art Studios

Scroll naar boven